Güncel Haber

Isı Yalıtımında Avrupanın 30 Yıl Gerisindeyiz
Ülkemizde yıllardır inşaat firmaları, müteahhitler ve tüketiciler tarafından maliyet olacağı düşüncesiyle kaçınılan ısı yalıtımı uygulamaları son beş yıldır hızla artış gösteriyor. Bu durumda
PRESTİJ SHINGLE
PRESTİJ SHINGLE BTM, eğimli çatıların üstün kaplama malzemesi konumundaki asfalt shingle’ın çift katlı yeni modeli olan “Prestij Shingle” ile yenilikçi çizgisini sürdürüyor. Çift katlı Prestij

Hurriyet Son DakikaMantolama Şartnamesi PDF Yazdır e-Posta


Ön Notlar
a.Isı yalıtım (mantolama) nedir?

Isı yalıtım (mantolama) binaların enerji verimliliklerini iyileştirmek ve binaların yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacını (Qyıl’)
en az TS 825’in izin verdiği değere düşürebilmek için Eps, Xps veya Taşyünü levhaların yapı elemanlarına uygulanması işlemidir.

b.EPS XPS VEYA TAŞYÜNÜ ısı yalıtım (mantolama) sistemi
Fabrikada üretilen sistem ürünlerinin Eps, Xps veya Taşyünü ısı yalıtım (mantolama) levhaları ile tüm opak yüzeylere kesintisiz olarak ve levhalar arasında boşluk kalmayacak şekilde ve pencere/kapı birleşimlerinde ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde, şantiyede uygulanmasıyla gerçekleştirilen ısı yalıtım (mantolama) sistemidir. Sistem üreticisi tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi tarafından sistem, uygulama yüzeyine göre seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşur:
Isı yalıtım (mantolama) levhası yapıştırıcısı ve mekanik tespit

EPS XPS VEYA TAŞYÜNÜ ısı yalıtım (mantolama) levhası
Isı yalıtım (mantolama) levhası sıvası
File Dekoratif son kat kaplama malzemesi

Sistemin üreticisi tarafından sistemin bütün elemanları ve sistem detayları, önerilen sistem ve uygulama yüzeyi için özel olarak tasarlanmalıdır.Sistem, normal kullanım şartlarındaki yüklerle birlikte kütle, rüzgârın emme kuvveti, sıcaklık, rutubet ve rötre (büzülme yönündeki boyut değişikliği) yüklerinden kaynaklanan bileşik gerilme hallerinde de kararlılığını sürdürmelidir. Sistem mekanik direnç ve kararlılığın gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.Sistem üreticisi, sisteme ait malzemelerin ve sistemin tasarlanmasından sorumludur. Ayrıca yetkilendirdiği uygulayıcı tarafından gerçekleştirilen uygulama sonunda aşağıdaki özelliklerin sağlamasından da sorumludur.

c.Isı yalıtım (mantolama) yapılacak yüzeyin nitelikleri nasıl olmalıdır?

Yalıtım yapılacak yüzeyin düzgün ve sağlam olması önemlidir. Yüzey suya doygun olmamalıdır. Yüzeydeki kapiler etkilerin, çatı ile ilgili su yalıtım eksikliklerinin giderilmiş olması gereklidir. Balkon ve çatı parapetlerinde, damlalıklı harpuşta (harpuştaların ek yerlerinin de sızdırmazlığı sağlanmalıdır) ile sistemin suya karşı yatayda korunması sağlanmalıdır. Yüzeydeki eski sıva, harç vb pürüz oluşturacak kalıntılar temizlenmelidir. Levhaların yapışma yüzeyine temasını önleyecek bozukluklar, sıva ile düzeltilmelidir. Ayrıca cephede 1 cm’den fazla düzlemsellikten sapma olmamalıdır. Duvarın düzlemselliğini sağlamak ve aşırı eğimleri düzeltmek için duvar tesviye macunu/harcı, beton tamir macunu/harcı vb, hazır malzemeler kullanılabilir. Yüzey, yapışmayı önleyecek toz, yağ, boya kalıntıları, kimyasal madde(tuz vb.) Vb yabancı malzemelerden arındırılmalıdır. Mekanik tespit sırasında, dübellerin daha sonra yuvasında oynamayacak şekilde rijit olarak çakılması gerekir. Yalıtım levhalarının yapıştırılacağı duvar delikli tuğla ise, dübellerin rijit tespiti için delikli tuğla duvarın üzerinde sıva bulunması gerekebilir.Mekanik tespit amacıyla dübellerin çakılması sırasında, matkap hız ve gücü levhaların tespit edileceği duvarın cinsine göre ayarlanmalıdır. Sistem satıcısı uygulanan yüzeye uygun dübel ve tespit sistemini seçmekle sorumludur.

2) Isı yalıtım (mantolama) nasıl yapılmalıdır?

a EPS XPS VEYA TAŞYÜNÜ ile Dışardan Isı yalıtım (mantolama) Sistemi’nin uygulanmasına yukarıda açıklanan yüzey özellikleri sağlandıktan sonra başlanır.

b Tüm dışardan yalıtım uygulamalarında olduğu gibi, EPS XPS VEYA TAŞYÜNÜ ile dışardan yalıtım uygulamalarının tüm aşamalarında yüzey sıcaklığının 5°c’ın üstünde ve gölgede (35°c’ın altında) olması gerekir. Yağmur altında uygulama yapılmamalı ve zemin ıslak olmamalıdır.

c Su basman profilinin montajı: Damlalıklı su basman profili, terazisinde olacak şekilde tespit edildikten sonra levhaların yapıştırma işlemine geçilir. Su basman profilinin yuva genişliği, uygulanacak yalıtım levhası kalınlığına uygun olmalıdır. Yalıtım levhası kalınlığı ile su basman profili genişliği arasındaki farkın 0.5 cm’den büyük olmaması gerekir. Su basman profilini terazilemek için plastik kama, genleşmeleri dengelemek için ise plastik konjektör kullanılabilir.

d İzolasyon levhalarının yapıştırılması: Standartlara uygun ısı yalıtım (mantolama) levhası yapıştırıcısı, çelik mala ile levhanın arkasına ve dört tarafına takriben 100 mm eninde ve £ 2 cm kalınlığında sürülür. Yapıştırıcının daha sonra levha aralarına taşmaması için dikkat edilmelidir. Ayrıca, levhanın arkasının orta kısmında boyuna doğrultuda takriben 10 cm çapında £ 2 cm kalınlığında harç parçaları 20 cm aralıklarla sürülür. Yapıştırıcı toplam alanı yalıtım levhası alanının %40’ından az olamaz. Yapıştırıcının levhanın tüm arka yüzeyine uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumda, kalınlığın homojen olmasına dikkat edilmelidir.Yapıştırıcı sürüldükten sonra levhalar, önce su basman profilinin içindeki yuvaya yatay istikamette yerleştirilir. Daha sonra şaşırtmalı olarak aşağıdan yukarıya doğru devam edilir. Yerleştirme sırasında uygun boydaki (en az iki metre) su terazisi ile tüm levhaların aynı düzlemde kaldığı kontrol edilmelidir. Köşelerde de her sırada şaşırtma sağlanmalıdır. Levhaların birbiri ile temas noktaları sıkı ve aralıksız olmalıdır. Levhalar arasında boşluk kalmamalıdır. Bu sağlanamıyorsa, boşluk ne kadar dar olursa olsun, mutlaka köpük parçası kesilerek boşluklar doldurulmalıdır. Çok küçük boşluklar poliüretan köpük ile de doldurulabilir. Levhaların yan yüzeylerine yapıştırıcı taşmamalıdır.Yapıştırma işleminden sonra yapıştırıcı tamamen kurumadan, başka bir işleme geçilmemelidir. Kuruma süresi en az 24 saattir. Yapıştırıcının kuruduğundan emin olduktan sonra ise, hemen diğer işlemlere geçilmelidir; levhalar uzun süre atmosfer şartlarına maruz bırakılmamalıdır.

e Mekanik tespit (dubelleme): Dubellerin yapıştırıcı ve sıvanın üzerine gelmesi sağlanacak şekilde dübel yerleri tespit edilmelidir. Dübeller tespit edildikten sonra kesinlikle oynama yapmamalı, yuvasında boşluk oluşmamalıdır. Dübel başlıklarının yalıtım levhasının içine gömülmesi sağlanmalıdır.

f Köşe profilinin yerleştirilmesi: Pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin oluşturduğu köşelerde düzgün bir kenar elde edebilmek ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlamak için köşe profilleri kullanılmalıdır. Köşe profilleri, aynı zamanda yapılacak sıvaya mastar görevi yapacağından, yalıtım levhalarının yapıştırılmasından sonra, sıva aşamasından önce elastik alt kat sıva ile yapıştırılır. Uygulama sırasında köşelerde, pencere ve kapılarla birleşim noktalarında, balkon ve çıkma köşelerinde, dilatasyon derzlerinde uygun profiller gereği şekilde yerleştirilmelidir.

g Sıva katmanı ve sıva donatısı: Standartlara uygun file ve ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası, uygulanır.
Donatı filesi ile ısı yalıtım (mantolama) levhasının teması önlenmelidir. Bu amaçla ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası 2 mm ve olabildiğince homojen kalınlıkta sürülür, file yukarıdan aşağıya doğru ve 100 mm bindirme sağlayacak şekilde, bu (sıvaya) gömülür, ikinci kat ısı yalıtım (mantolama) levhası sıvası toplamda kalınlığı 4 mm’yi aşmayacak şekilde uygulanır. Doğrama köşelerinde, yatayla 45° açı yapacak şekilde köşe bantı konulmalıdır. Köşe bandının da, sıvanın orta kesitinde kalacak ve alt yüzeye değmeyecek şekilde uygulanması gerekir.

h Dekoratif kaplama astarı: Akrilik esaslı dekoratif kaplama astarı, file sıvası uygulamasından sonra hava şartlarına göre yeterli kuruma süresi beklendikten sonra (48 saat) yüzeye uygulanmalıdır. Astar malzemesi üzerine gelecek dekoratif sıvaya homojem bir yüzey hazırlamanın yanında aderans köprüsü oluşturarak dekoratif sıvanın yapışmasını arttırır.

ı Dekoratif sıva yapımı : Alt sıva aşamasından sonra çelik mala ile üst sıva yüzeye istenilen granülometrik ölçüye uygun çekilir. Kurumadan plastik mala ile dairesel hareketle perdahlanır ve tamamlanır. Tüketim granülometriye göre değişir. 2,0 mm dane çapı için yaklaşık tüketim 2,7-3,0 kg/m²’dir. Uygulama beyaz renkli sıvadır. Yüzeyler süreklilik göstererek tamamlanmalıdır.

j Son kat boya uygulanması: Son kat boya son kat sıvanın kurumasından en az 2 gün sonra uygulanmalıdır. Uygulama iki kat olarak yapılmalı ve 1. kat astar mahiyetinde yüzeye sürülmeli ve katmanın kurumasından sonra 2. kat boya  yüzeye sürülmelidir. Kaplama prizi ve kurum süreleri konusunda EPS sistem üreticisinin uygulama standartlarına
riayet edilmeli ve gereken kür süreleri beklenmelidir. Son kat kaplamada, iklim şartlarına ve cephe eğimine bağlı olarak açık renklerin seçilmesi gerekebilir.

 

 

İzoder Üyeliği

Eko Kredi

Enerji Kimlik Belgesi

Proje Cizimlerimiz

mod_vvisit_counterBugun560
mod_vvisit_counterDün2414
mod_vvisit_counterToplam2323027
Şu anda 75 konuk çevrimiçi